Skład redakcji Grupy Medialnej Kuriera Galicyjskiego

Mirosław Rowicki (pseudonim Marcin Romer), red. naczelny; e-mail: miroslaw.maciej.rowicki@wp.pl

Maria Basza, zastępca red. naczelnego; e-mail: mariabasza@wp.pl

Andrzej Borysewicz; e-mail: e-mail: andriyovuch2017@gmail.com

Konstanty Czawaga; e-mail: konstantyczawaga@wp.pl

Anna Gordijewska; e-mail: batiarka@gmail.com

Wojciech Jankowski, redaktor prowadzący Radio Kurier; e-mail: wojjan@wp.pl

Natalia Kostyk, ogłoszenia; e-mail: nataliakostyk@wp.pl

Aleksander Kuśnierz; e-mail: oleksandr.kusnezh@gmail.com

Eugeniusz Sało, koordynator tv i mediów elektronicznych; e-mail: eugene.salo@gmail.com

Jurij Smirnow; e-mail: smirnowjura@gmail.com

Krzysztof Szymański; e-mail: krzszymanski@wp.pl

Leon Tyszczenko, dziennikarz tv; e-mail: leon.tischenko@gmail.com

Alina Wozijan, redaktor prowadzący portal Kurier Galicyjski; e-mail: alina.wozijan@gmail.com

Karina Wysoczańska; e-mail: kvusochanska@gmail.com

Czesława Żaczek, korekta; e-mail: czeslawa.zaczek@gmail.com

Współpracują:
Artur Deska, Dmytro Antoniuk, Beata Kost, Marian Skowyra, Katarzyna Łoza, Agnieszka Sawicz, Tomasz Lachowski, Dariusz Materniak, Elżbieta Lewak, Helena Krasowska, Włodzimierz Bartkowiak, Michał Piekarski, Leonid Golberg, Andrzej Pietruszka, Sabina Różycka, Tadeusz Kurlus, Renata Klęczańska, Dmytro Wesołowski, Irena Kulesza, Witold Dzięciołowski, Jan Skłodowski, Zbigniew Kulesza, Natalia Tarkowska, Jerzy Lubach, Natalia Tkaczuk, Iwona Boruszkowska, Iwan Bondarew, Dmytro Poluchowycz, Petro Hawryłyszyn i inni.

Sekretariat redakcji we Lwowie:
+38 (032) 253 15 20
+38 094 993 35 20
e-mail: kuriergalicyjski@wp.pl
Lwów 79013 skrytka pocztowa nr 1565

Drukujemy również teksty autorów, z którymi się nie zgadzamy!
Za treść ogłoszeń, oświadczeń i reklam redakcja nie ponosi odpowiedzialności, niezamówionych rękopisów nie zwraca i pozostawia sobie prawo do skrótów.